Prawa autorskie

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej.

Copyrights © Majewski Business Consulting Piotr Majewski.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Majewski Business Consulting Piotr Majewski lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną części, jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Majewski Business Consulting Piotr Majewski.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Majewski Business Consulting Piotr Majewski w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami, nadrzędne wobec powyższych zasad.