Usługi: Strategia, Separacja i Skalowanie

Skorzystaj z naszych usług z zakresu przygotowania Strategii, Separacji Ciebie od działalności operacyjnej i Skalowania Biznesu Usługowego

Jak pracujemy

Poniżej opiszę ogólnie ofertę MBC. Szczegółowa oferta pojawia się po 2 etapie.

ETAP 1: Wstępna analiza

W pierwszej kolejności odbywamy trwającą ok 1h rozmowę rozpoznającą stan obecny i potrzeby oraz możliwość pomocy z mojej strony.

Po tym etapie Klient otrzymuje już sporo wiedzy i może albo spróbować samodzielnie wypracować fundament zmiany - np. z pomocą kursu MAKE the CHANGE, albo przejść do ETAPU 2.

Koszt: Bezpłatny, napisz, aby się umówić

ETAP 2: Wizja, Misja, Strategia i Wstępny Plan

W pierwszej kolejności opracowujemy Wizję, Misję, Strategię i Wstępny Plan Działania na najbliższy rok. Robimy to podczas 4 ok. 3h spotkań na Zoom lub w Gdańsku (lub 2 całodniowych w Gdańsku lub u Klienta). Bez tego nie ruszam dalej, ponieważ braki w tych zakresach zawsze prowadzą do sabotowania procesu separacji przez przedsiębiorcę.

Po tym etapie Klient może zdecydować się na samodzielne wdrożenie, albo na ETAP 3.

Koszt: 10.000 zł netto płatne z góry

ETAP 3: Wdrożenie Strategii i przeprowadzenie Separacja właściciela

Czas trwania 6-12 miesięcy.

Nie przeprowadzam Separacji bez Strategii, ponieważ Separacja wymaga działającej Strategii. W przeciwnym wypadku stworzona organizacja nie będzie efektywna, albo będzie działała niezgodnie z wyobrażeniem właściciela, co prowadzi do sabotowania całego procesu przez właściciela.

Separację można przeprowadzić, jeśli Klient ma na to fundusze albo firma ma nadwyżki finansowe. Jeśli nie ma, wdrażamy tylko Strategię w celu zwiększenia dochodów i powtarzamy ETAP 3 w celu pogłębienia Separacji. Częściowa Separacja zawsze występuje.

Do pełnej/istotnej Separacji niezbędny jest Zespół, czyli nadwyżka dochodów nad potrzebami życiowymi właściciela.

Jeśli przeprowadzamy Separację, nie należy oczekiwać wzrostu dochodów w ciągu tego procesu (6-12 miesięcy), ale w okresie 12 miesięcy po Separacji - zakładając, ze celem transformacji jest Skalowanie biznesu, a nie "Wakacje" - tj. utrzymanie poziomu dochodu przy znacznie mniejszym zaangażowaniu czasowym właściciela. Obie opcje są możliwe, decyduje właściciel.

W czasie wdrażania przejmuję większą część zadań związanych z wdrożeniem Strategii, rekrutacją i przygotowaniem Zespołu lub wdrożeniem Systemów. Zaangażowanie właściciela na etapie jest niezbędne, ale malejące. Rolą właściciela jest monitorowanie procesu, akceptacja zmian i zabezpieczenie funduszy na ten proces. Poza tym robi to, co robił do tej pory, aż wdrożony Zespół i Systemy zabiorą mu wszystko to, czego nie chce lub nie powinien już robić.

W praktyce wygląda to tak, jakby w firmie pojawił się operacyjny wspólnik. W przeciwieństwie do pracownika, nie czekam na zadania, ale rozwijam firmę tak, jakby była moja. Nie wchodzę do zarządu ani na udziały, więc nie mam decyzyjności poza tą, którą da mi właściciel, który w każdej chwili może ją ograniczyć.

Celem takiego rozwiązania jest możliwość przeprowadzenia transformacji bez potrzeby zatrudniania Zespołu znacznie przekraczającego wymagania firmy. Zapracowany przedsiębiorca nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnie Separacji, ponieważ musiałby zatrudnić całkowicie samodzielnych pracowników - nie ma czasu wdrożyć innych - a Ci zwykle kosztują zdecydowanie powyżej możliwości firmy i mają kompetencje za duże na ten etap - tj. zmarnują budżet i odejdą.

W trakcie transformacji uzupełniamy wszystkie braki Zespołu i właściciela aż do momentu zakończenia wdrożenia.

Koszt: standardowo 200.000 zł netto rozbite na płatności miesięczne + premia za efekt

Opłata jest za przeprowadzenie z właścicielem wdrożenia Strategii i procesu Separacji. Raty są płatne z góry. Klient może przerwać proces przed każdą kolejną ratą.

Od zakresu transformacji zależy czas trwania. Od czasu trwania zależy wysokość rat. Przy skomplikowanych i szybkich wdrożeniach, koszt może być wyższy.

Premia jest wtedy, gdy zmiany nie tylko uwolnią czas właściciela, ale w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia współpracy doprowadzą do znacznego wzrostu dochodów.

Prawie zawsze będzie tez potrzebny budżet reklamowy. Minimalnie 10.000 zł na testy reklam.